Intensiv barnrättsvecka

Förra veckan (23-27 maj) var en oerhört intensiv och spännande vecka när det gäller mina arbetsområden god samhällsstyrning för barn och barnfattigdom. Intressanta möten och diskussioner varje dag. Här är ett försök till sammanfattning och lite reflektion.

Måndagen inleddes med vårt seminarium Bra beslut för barn. Förutom vår dragning av vår studie om Barnkonventionen i Sverige, så höll representanter för regeringens Barnkonventionssamordning en presentation av allt sitt arbete, Sveriges Kommuner och Landsting höll en intressant presentation av hur de just nu jobbar med att ta fram åtgärder för kommuner och landsting för att efterleva Barnkonventionen, och Statistiska Centralbyrån presenterade sitt arbete med att försöka samla statistik som rör barn. Därefter följde en, i mitt tycke, intressant paneldiskussion, vilken främst berörde problematiken med det kommunala självstyret, vilket idag leder till barns rättigheter efterlevs väldigt olika i Sveriges 290 kommuner. Vi kom kanske inte direkt fram till några konkreta lösningar, men vi har i alla fall inlett en diskussion om frågan, som Rädda Barnen kommer att fortsätta driva, inte minst i vår nästa rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, som vi ska lämna in i mars 2013 (regeringen ska lämna sin nästa rapport den 1 september 2012).

Direkt efter avslutat seminarium hastade jag vidare till Riksdagens förstakammarsal, där Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) hade bjudit in organisationer till ett samråd om det framtida arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige. Det var en oerhört stor mängd organisationer på plats som lyfte en rad viktiga frågor. Jag lyfte frågan om de kommunala skillnaderna när det gäller efterlevnaden av mänskliga rättigheter, och inte minst barns rättigheter, samt vikten av utbildning om mänskliga rättigheter redan från förskolan och sedan kontinuerligt genom hela utbildningskedjan. Samrådet var ett första steg för att samla information till en kommande strategi eller handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige. Rädda Barnen kommer att följa arbetet och spela in med våra synpunkter när vi har möjlighet.

På tisdag förmiddag träffade jag och min kollega Camilla Nygren (projektledare för Bra beslut för barn) Partnerskapet för Barnkonventionen, ett nätverk av 10 (ursprungligen 12) kommuner som strävar efter att tillsammans hitta metoder och modeller för kommuner att arbeta bättre med Barnkonventionen. Vi fick vara med på deras nätverksmöte när de diskuterade sitt framtida arbete. Vi lyfte den roll dessa 10 kommuner skulle kunna spela som inspiration till andra kommuner och vikten av att sprida deras goda, och dåliga, erfarenheter av arbetet så att andra kan ta del av det och att man inte behöver återuppfinna hjulet igen.

Camilla träffade Partnerskapet även på onsdagen, för att presentera Bra beslut för barn. Samtidigt var jag med på den temadialog om barn i ekonomisk utsatta familjer Barn-och äldreminister Maria Larsson (KD) hade bjudit in till.  Dagen var väldigt bra. Den inleddes med ett tal av Maria Larsson, där hon bl.a. lyfte  vikten av ett aktivt fritidsliv, något vi på Rädda Barnen också driver. Efter Maria Larsson följde Barnombudsman Fredrik Malmberg, som höll en presentation av barns rättigheter. Som inspiration fick vi lyssna på Ylva Mårtens, producent för P1 Barnen, och utdrag från hennes intervjuer med barn i ekonomisk utsatthet.

Efter detta fick alla inbjudna organisationer göra en kortare dragning av vad de anser vara de viktigaste frågorna för beslutsfattare på alla nivåer att ta till sig. Rädda Barnen underströk vikten av ett helhetsgrepp, vilket kan fås genom en nationell handlingsplan med tydliga mål, tidslinjer, resurser och uppföljningssystem. Vi tog också upp vad som kan göras för att mildra konsekvenserna för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Det handlar om sådant som gratis fritidsaktiviteter (fritidsgårdar, kommunala musikskolan, aktiviteter på skollov), avgiftsfria skolor, totalförbud för vräkningar av barn mm (läs alla våra ställningstaganden på www.rb.se). Vi tryckte också på vikten av att öka medvetandet bland gemene man om att barnfattigdom existerar i Sverige och vad det innebär för barnet. Många andra organisationer förde fram mer eller mindre samma förslag som vi. Eftermiddagen ägnades åt work shops, där vi i grupper försökte komma på nya kreativa lösningar. En sådan som vi kom på i vår grupp var att eftersom barn ofta får gå in gratis på museum, ska vuxna få gå in gratis i barns sällskap.

Resten av veckan ägnades helt åt barnfattigdom. På torsdagen träffade jag och några kollegor Veronica Palm (S) för att diskutera socialdemokraternas arbete i den frågan. På fredagen hade jag ett möte med Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons (M) politiska sakkunnige, återigen för att diskutera barnfattigdom samt lyfta vikten i att ha ett barnperspektiv när man beslutar om frågor som rör sjukdoms- och arbetslöshetsförsäkringar.

Summa summarum kan man säga att det har varit en väldigt bra och givande veckan, där vi på Rädda Barnen har träffat ledande representanter för inte mindre än 3 (av 4) regeringspartier, det största oppositionspartiet samt för 10 kommuner i Sverige. Jag hoppas och vill gärna tro att våra ansträngningar den här veckan, liksom varje dag, får verkan och att vi snart får se mer jämlik efterlevnad av Barnkonventionen i alla Sveriges kommuner och att några ordentliga, barnfokuserade, förslag på åtgärder för att minska barnfattigdomen läggs fram inom kort.