Sjukhus försummar att anmäla barnmisshandel

Jag är på väg till en invigning som gör mig glad. Barnskyddsteamet MIO på Astrid Lindgrens barnsjukhus ska invigas. Teamet består av kunniga och kloka människor som har till uppgift att förbättra situationen för våldsutsatta barn.  

Rädda Barnen har jag länge samarbetat med MIO-gruppen för att uppmärksamma spädbarn som utsatts för skakvåld. Nu får gruppen mer resurser och blir ett barnskyddsteam med uppgift att utbilda, sprida kunskap och att utföra läkarundersökningar på uppdrag av polis och åklagare när de utreder brott mot barn.

Från anonyma enkätundersökningar vet vi att de flesta barn som utsatts för våld eller övergrepp berättar för någon. Det är skönt att veta. Men knappt var tionde barn berättar för någon professionell. De andras berättelser stannar i familjen eller i kompiskretsen.  Känslor av skuld och skam, mutor, hot eller rädsla för att ett avslöjande ska förvärra den egna situationen gör att barn tystnar. Många barn saknar helt förmåga att berätta. Det gäller små och späda barn och barn med funktionsnedsättningar.

I en färsk doktorsavhandling av Björn Tingberg redovisas dystra resultat från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Trots tydliga skador som tyder på barnmisshandel missar man alltför ofta att göra rätt undersökningar och att ställa diagnosen barnmisshandel.  När sjukhuset ändå ställt diagnosen barnmisshandel eller sexuella övergrepp i journalen försummar man att anmäla till socialtjänsten i 49 % av misshandelsfallen och 38 % av övergreppsfallen. Det är ett gigantiskt misslyckande.

Alla barn har rätt till en uppväxt utan övergrepp och våld. Barn som är så illa skadade av våld att de kommer till sjukhus måste tas på allvar. Barn som har modet och kraften att avslöja det de varit med om måste tas på allvar. De får inte svikas igen.  Just det ska barnskyddsteamet verka för.

Jag hoppas och tror att barnskyddsteamet MIO kommer att göra skillnad.

/Åsa Landberg, psykolog Rädda Barnen