1 av 7 barn blir misshandlade hemma

I söndags satt jag på Rädda Barnen och chattade efter programmet Det blir bättre med Magdalena Graaf. Hon levde som ung mamma på flykt undan misshandel med sin lilla son. De hade skyddade personuppgifter. Reaktionerna efter programmet var starka. Många hörde av sig till vår chat efter programmet.

På Rädda Barnen arbetar jag med att möta våldsutsatta barn i behandling.  1 av 7 barn blir slagna i sitt eget hem. Alltför många av dem lever på ständig flykt undan våldet. Trots polisanmälningar, socialtjänstutredningar och ibland också domar finns risken för ny misshandel kvar. För den som slagit kommer så småningom ut ur fängelset.

Skyddade personuppgifter får man när man måste gömma sig undan andras våld. Man måste fly sitt hem och starta upp ett nytt liv någon annanstans. I Sverige fanns förra året drygt 4500 barn som hade skyddade personuppgifter. De flesta lever med skydd på grund av att deras pappa eller styvpappa misshandlat deras mamma och ofta även dem.  De barn jag möter tycker att det här är fruktansvärt orättvist. De får lämna hem, kompisar, skola och fritidsaktiviteter. De känner det som att de straffas för att någon annan gjort fel. Men det är olika för olika barn, till och med inom samma familj, som Pelle 10 år i boken ”Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter”:

Pelle är tio år och har misshandlats av sin styvpappa. Styvpappan är också dömd för grov kvinnofridskränkning av Pelles mamma. Styvpappan har sagt att han kommer att slå ihjäl Pelle om han skvallrar. Och Pelle har skvallrat. Han har berättat för polis och socialtjänst. Nu har Pelle inte sett sin styvpappa på tre år, men han är rädd att stöta på honom ute. Styvpappan skulle ju genast känna igen honom. Pelle är livrädd, vågar inte gå ut och leka och vill helst stanna hemma från skolan.

Pelles halvsyster Anna är fyra år. Det är hennes pappa som varit våldsam. Men hon har inga minnen av honom, de har inte träffats sedan hon var knappt ett år. Hon vet inte om att pappan kan vara farlig. Hemma har man bara sagt att de inte kan träffas. Hon fantiserar om sin pappa och vill veta hur han ser ut.

I nästa vecka ska jag åka till Göteborg och föreläsa på Allmänna Barnhusets konferens som om barn med skyddade personuppgifter. Intresset för frågan är enormt, 364 personer har anmält sig.

Jag kommer att berätta om de barn jag möter och hur deras behov ser ut. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten hos olika aktörer och att stimulera till lokalt utvecklingsarbete.

Våldet styr familjen

På söndag kommer det tredje programmet i serien ”Det blir bättre”. Magdalena Graaf berättar om sitt liv på flykt undan misshandel tillsammans med ett litet barn.

Idag samlas drygt sjuttio personer till ett heldagsmöte på Rädda Barnen. Deltagarna kommer från socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, skyddade boenden, kvinnojourer och ideella organisationer. De kommer från hela Sverige. Alla arbetar vi med att träffa barn som upplevt våld mot mamma och ge dem stöd och information. Tillsammans träffar vi mer än tusen barn per år, kanske flera tusen.

Rädda Barnen har bjudit in till sådana här möten i sex års tid. För varje år som går bli vi fler. De allra flesta som kommer har utbildats i Rädda Barnens metod för krisbehandling av barn som bevittnat våld – Trappan. De som kommer är ofta ganska ensamma i sitt tuffa arbete. De träffar barn som varit med om sådant som inga barn borde få uppleva. Det kan låta tungt, men sanningen är att våra möten bukar ge kraft och inspiration.  Att få träffas så många andra som arbetar med samma sak och möter barn i liknande situationer ger styrka. Att dela erfarenheter och byta idéer leder till att kvaliteten i mötena med barnen höjs.

Ett återkommande tema på våra möten har varit frustration över att en förälder som utövat våld kan neka sitt barn krisstöd och behandling. Från Rädda Barnen har vi uppmärksammat problemet och kommit med förslag på lösningar. Det har gett resultat. Idag kommer en utredare från justitiedepartementet och berättar om ett nytt förslag som gör att socialtjänsten kan gå in och besluta att barn ska få stöd och behandling trots att en vårdnadshavare säger nej.

Det blir bättre!

/Åsa Landberg, psykolog Rädda Barnen