Tack Fadime för att du vågade ta kampen före oss andra!

fadime2

Idag är det 12 år sedan Fadime Sahindal mördades på grund av att hon blev kär i fel kille. Fadime visste vad kärlek handlade om. Mordet på henne väckte en debatt om hedersvåld som är lika aktuell idag, som då för 12 år sedan. Den som är utsatt för hedersrelaterat våld har inte makt att bestämma över sitt eget liv, fatta egna beslut och leva livet utifrån sina egna villkor. Beslutet att lämna sin familj kan vara avgörande för att få tillgång till sina rättigheter. Fadime tog det beslutet. Fadime kämpade för att få göra sin röst hörd och vara med och förändra.

Barn och ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld lever ett liv med begränsningar som strider mot de mänskliga rättigheterna och mot barnkonventionen. Många av dessa utsatta ungdomar får aldrig göra sina röster hörda för att vara med och förändra. De får sällan själva ta del av debatten. Hur ofta pratar vi direkt med dem som lever i hedersrelaterad utsatthet? Frågar dem:  Hur skulle du vilja att samhället skyddade dig? Hur skulle du vilja bli bemött? Vilka insatser anser du krävs för att fler barn och ungdomar ska få tillgång till sina rättigheter?  Myndigheter som oftast har möjligheten att ta livsavgörande beslut för barn måste våga lyssna in den utsatte. Myndigheter och andra viktiga personer i vuxenvärlden måste våga ta frågan på allvar och hitta det mod som den utsatte flickan eller pojken har.

I söndags, under en minneshögtid för Fadime, presenterade Beatrice Ask ett nytt lagförslag med syfte att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap.  Förslaget innehåller ett nytt brott, äktenskapstvång. Till skillnad från olaga tvång, som tidigare varit straffbart, föreslås äktenskapstvång vara straffbart redan om någon vidtar åtgärder för att förbereda eller försöka få till stånd ett äktenskap. Lagförslaget kan vara det som krävs för att myndigheter ska ta frågan på allvar. För att barn och ungdomar ska känna att de har rätt att själva välja sin partner.

I Det handlar om kärlek, ett samverkansprojekt Rädda Barnen driver tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Östergötland, möter vi dagligen barn och unga som inte får uppleva kärleken. På skolor runt om i Sverige pågår just nu samtal om rätten till sin kropp, rätten att få vara kär i vem man vill, rätten att få välja partner och rätten att få bestämma den man vill dela sitt liv med. Allt som Fadime kämpade för. Tack för att du vågade ta kampen före oss andra!

Fadime, du och jag skulle nästan vara jämngamla, jag önskar så att vi hade fått träffats i verkliga livet och fått samarbeta i arbetet med att stärka flickors och pojkars rätt till ett liv fritt från begränsningar. Nu vet vi att det inte blev så, men du finns med i våra tankar och i vårt arbete varje dag, varje timme, varje minut. Du är en förebild för så många barn och unga, och tack vare dig så har vi förstått hur viktigt det är att få välja, känna och uppleva kärlek.  (Sara Mühling)

// Sara Mühling, nationell projektledare för Det handlar om kärlek
//Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram

Sara M på Rädda BarnenAgneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

 

 

 

 

 

Här kan du läsa om Rädda Barnens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nytt liv – nya begränsningar

Jag står på barnrättstorget mitt i Almedalen. Det är den 5 juli 2013. Det är människor överallt. Jag väntar på att Rädda Barnens seminarium om hedersrelaterat våld ska börja. Under 45 minuter ska vi ge en röst åt dem som inte kan vara här. Jag tänker på alla de flickor jag träffat genom åren och alla berättelser jag fått höra. En av dessa berättelser handlar om ”Maria”. Maria som egentligen heter något annat.

Historien om Maria började för flera år sedan. Allt var så självklart. Nu skulle allt bli bra. Nu skulle Maria få sin frihet. ”Vilken frihet!?” hör jag rösten från mobilluren ropa ut. Maria ringer från ett skyddat boende någonstans i Sverige.

Jag lärde känna Maria för i samband med ett skolbesök med projektet Det handlar om kärlek. Jag stod i ett klassrum och pratade om barns rättigheter tillsammans med polis och socialtjänst. Om rätten till ett liv utan våld och övergrepp. Om rätten att få välja utbildning och sin framtid. Efter klassrumsbesöket kommer en av eleverna fram till mig, Maria, hon gick då i årskurs 1 på gymnasiet. Hon ville prata om ett skolarbete och frågade om hon kunde få kontakta mig. Jag gav henne mina kontaktuppgifter. Vi kom att inleda en kontakt som skulle pågå under hela hennes tid på gymnasiet. Skolarbetet var ett svepskäl. Hennes kontakt handlade egentligen om hennes oro för framtiden.

I årskurs 3 började hon oroa sig mer än vanligt och kontakterna kom tätare. En dag berättade hon att hennes föräldrar gett henne två ”val”.  Antingen väljer hon själv en av tre på förhand uttänkta män att gifta sig med, eller så väljer hennes föräldrar en av dem åt henne. Vilket val? Maria hade inga planer på att gifta sig. Hon ville utbilda sig, hinna se lite av världen. Drömmarna var många. Rädslan för att vägra stor. Skulle hon vara tvungen att lämna sin familj? Vad skulle hända med hennes syskon då? Hennes familj var ju hela hennes liv, så som hon kände till det. Maria och jag hade många samtal där vi pratade om framtiden och hennes tankar kring vad som skulle kunna vara rätt eller fel. Hon försökte prata med sin familj men det blev allt hotfullare stämning när hon inte ville acceptera deras krav. Hoten kom att gå mer och mer över till att bli verklighet, hon blir utfryst vid släktträffar, hon blir kallad för ”hora”, hon blir upptryckt mot väggen med en kniv mot strupen. Till slut tog hennes rädsla och längtan efter frihet över. Hon hade då fyllt 18 år och ville så mycket med sitt liv. Med stöd av mig tog hon mod till sig och sökte hjälp hos socialtjänsten.

Maria ville inte komma till ett skyddat boende. Hon ville skaffa en egen lägenhet, ett studentboende. Men hoten eskalerade. Främst var det släktingar som skickade hotfulla meddelande via sms. Hon började bli rädd och isolerade sig. Efter lång tvekan gick hon med på att komma till ett skyddat boende, men tvivlen fanns kvar. Vi fortsatte att hålla kontakten.

Jag hör en nedstämd röst från andra sidan luren;
 ”Jag vet inte vilket som är värst… att vara ensammast i världen eller att vara bland människor som vill styra över mitt liv”.

Idag bor Maria någonstans i Sverige med skyddad identitet. Hennes historia är inte på något sätt unik. Många fler flickor lever som hon. Hon är helt isolerad från sitt gamla liv, sina vänner, från sin älskade lillasyster. Hon kommer behöva stöd att orka kämpa sig kvar och hon tvekar ibland, ”… är det verkligen värt det”, säger hon under ytterligare ett samtal ”… jag kanske skulle gett vika och följt mina föräldrars krav. Jag hade kanske varit lyckligare då”, avslutar hon samtalet.

Idag pratar Rädda Barnen om hedersrelaterat våld på barnrättstorget i Almedalen. Vi ska prata om hur vi gemensamt ska arbeta för att kunna ge ett långsiktigt stöd för barn som är utsatta. Att vi måste finnas där hela vägen fram. Om vuxenansvaret, om bemötandet, om att lyssna på de utsattas berättelser och att ta dem på allvar. Vad händer efter att en utsatt flicka eller pojke blir placerad, vad händer efteråt? Hur kommer deras liv att bli? Många flickor och pojkar vittnar om att de känner en ännu större övergivenhet och ofrihet när de lämnat sin familj och hamnat på ett skyddat boende. En ofrihet både från samhället och från familjen. Det känns angeläget att idag diskutera detta med ansvariga politiker på plats. Jag känner hoppfullhet över att Maria Arnholm, vår jämställdhetsminister, är här och tar frågan på allvar.

//Sara Mühling, nationell projektledare Det handlar om kärlek

Tvångsgifte skuggar den ljuva sommartiden

Inom två veckor går Sveriges alla skolbarn på sommarlov. Det är en glädjens tid som många barn och ungdomar har sett fram emot. Men samtidigt som studentmössor kastas och examenspsalmerna sjungs ut, står många unga med en oro i magen. Kanske har de hört sina föräldrar prata om en resa, en resa de inte alls vill göra. Kanske innebär denna resa att de måste gifta sig, fast att de inte alls vill. Kanske känner de en press på att de måste blöda på bröllopsnatten, fast de inte ens ville ha sex till att börja med. Kanske tror de att de aldrig kan komma hem till Sverige igen.

Den 24 maj presenterade justitierådet Göran Lambertz sin utredning om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Ett av förslagen i denna utredning är att tvångsäktenskap ska kriminaliseras med fängelse i upp till två år. Utredningen föreslår att den möjlighet till dispens för barn att gifta sig som finns idag ska tas bort. Det är svårt att ge någon exakt siffra på hur många unga som är utsatta. Mörkertalet är stort. I Göran Lambertz utredning uppskattas det att minst 250 – 300 personer i Sverige under 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja (2009) är det cirka 70 000 personer i åldern 16-25 år som upplever att de inte kan själva välja sin partner i Sverige.

För några dagar sedan fick jag ett samtal från en flicka som är orolig att hon ska giftas bort på familjens semesterresa. Orolig för att inte kunna återvända till Sverige. En annan flicka reste bort tillsammans med sin familj över jullovet. Nu kan hon inte återvända. Jag får ofta sms från flickor som är oroliga, undrande, och ibland panikslagna. Som skräckfyllda ber om hjälp. Vad svarar jag när en flicka på sms ber mig om en tablett som gör att hon blöder på bröllopsnatten. Vad skriver jag tillbaka till henne? Hon bryr sig inte om att mödomshinnan är en myt. Det hjälper inte henne att i stunden predika om slidkransen. Det enda hon vill är att blöda på bröllopsnatten.

Vem fångar upp dessa unga? Vem tar hand om all denna oro? Vi måste visa på ett tydligt och enat ansvar för dessa utsatta barn, inte minst inför den stundande sommaren. Vi måste nå ut med de stödjande instanser och kontakter som finns så att dessa når de som är i störst behov av dem. Rädda Barnen vill lyfta upp och visa på problematiken kring tvångsgifte. Vi vill visa att frågan är viktig och allvarlig och att detta sker här och nu. I projektet Det handlar om kärlek som drivs nationellt av Rädda Barnen tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland arbetar vi med att informera och synliggöra vilka rättigheter barn har och vilket ansvar myndigheter och frivilliga har i att levandegöra dessa. Det unika i projektet är samverkan mellan myndigheter och frivilliga som arbetar för barns bästa. På sajten Dina rättigheter går det att läsa mer om vad som kan göras vid oro inför sommaren. Där finns de, i dessa fall livsviktiga, kontaktuppgifter för dem som är rädda att bli bortgifta.

Att gifta sig mot sin vilja är olagligt. Att gifta sig när man är under 18 år är olagligt utan särskilt tillstånd. Men det betyder ingenting för dessa unga om inte lagen följs, om inte stödet är tydligt och omfattande. Utredningen presenteras i helt rätt tid. Nu står vi hoppfulla och fortsatt kämpande för att dessa unga ska få det stöd de är i så desperat behov av.

Läs mer artikel om vårt projekt Det handlar om kärlek i DN/Insidan

Sara Mühling
Nationell samordnare för projektet Det handlar om kärlek

Ett bultande hjärta för allas rätt till kärlek

Ja, då skulle man hålla tal på Fadime Sahindals minnesdag. Det var den 21 januari 2012. 10 år efter det tragiska mordet.

Jag var nervös och allt snurrade. Det här kändes så intimt. Jag har inga problem med att prata inför stora samlingar av människor, inför grupp eller hålla föreläsningar kring barns rättigheter eller en utbildning för socialförvaltningen om hedersrelaterat våld. Men att få äran att stå vid Fadimes minnesgrav var stort. Nästan för stort.

Min resa den morgonen började kl. 06.30 i en bil från Norrköping, jag var på väg med en bilkarta, en traditionell sådan, i högsta hugg. Jag skulle hitta till Gamla Kyrkogården där Fadimes minnesgrav ligger. Jag körde fel tre gånger, minst. Jag stannade, mitt i all stress och av en smygande känsla av panik i bröstet, till vid en blomaffär i centrala Uppsala för att fråga om vägen men också för att köpa en bukett med Fadimes favoritblommor för att lägga vid graven. Vita nejlikor. Alla i butiken visste vägen, alla visste vem Fadime var. Alla pratade om deras personliga minnen av henne. En kvinna i kön berättade att hon födde sin dotter på akademiska sjukhuset samma kväll som Fadime kom in med skottskador i huvudet. Hon hade tänkt döpa sin dotter efter henne.  Alla hade sin historia att berätta.

Sen stod jag där vid hennes grav. Hon som betytt så mycket för så många. Hon som stod för rätten till att få välja sin kärlek. Då släppte nervositeten, och känslorna kom och med dem tårarna.

”Fadime, jag fick aldrig lära känna dig, men jag har fått lära känna många av dina medsystrar. Dom har lärt mig så mycket, så mycket om er utsatthet, er sorg och er kamp. Men även om den livsglädje som få människor har. Och de har lärt mig att vara tacksam för de liv jag får leva.” …
”Fadime, du om någon vet vad kärlek handlar om! Att få välja kärlek och kämpa för det.”
Efter talet var jag känslomässigt utmattad men stolt.

Att få välja sin partner, sin kärlek, den man ska få dela sitt liv med är inte en självklarhet och en dag som Alla hjärtans dag borde belysa den problematiken. I Det handlar om kärlek, ett projekt skapat av Rädda Barnen tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, möter vi dagligen barn och unga som inte får uppleva eller välja sin kärlek. På skolor runt om i Sverige pågår det samtal med barn och ungdomar om rätten till sin kropp, rätten att få vara kär i vem man vill och rätten att få bestämma över sitt liv. I mötet med barn och unga så har vi skapat flera kontaktvägar för stöd och hjälp, dels via fysiska möten på skolan men även via nätet på vår sajt www.dinarattigheter.se. Där barn och unga kan chatta med oss eller maila.

Idag på Alla hjärtans dag så lanseras sajten dinarättigheter på flera språk. En dag då kärleken firas på olika vis. Att tala om kärlek ger en bred ingång till att lyfta upp de mänskliga rättigheterna. Alla hjärtans dag bör uppmärksamma alla människors rättigheter utifrån Barnkonventionen, Kvinnokonventionen och deklarationen om de Mänskliga rättigheterna. Det finns så många flickor och pojkar där ute som lever i en ovisshet om vem de ska få dela sitt liv med och det finns de som redan är gifta eller bortlovade utan att ha fått gjort sitt eget val inför framtiden. Sänd dem en tanke den här kärleksdagen.

Sajten kommer att finnas på 10 språk med annat modersmål än svenska. Det är ett sätt att nå ännu fler barn och unga med information kring deras rättigheter och vart man kan vända sig om dessa kränks.