Gör som jag säger – annars får du stryk!

Idag är årsdagen av förbudet mot barnaga i Sverige. Den 1 juli 1979 trädde förbudet i kraft. Detta uppmärksammas idag, Vita dagen,  av att man bär vitt – för alla barns rätt till en uppväxt utan kränkande behandling och våld.

Barnkonventionen säger klart och tydligt att alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, sexuella övergrepp och annan kränkande behandling. Men i verkligheten blir barn misshandlade både i Sverige och i resten av världen.

Det är fortfarande fullt lagligt att bestraffa barn i hemmet med fysiskt och psykiskt våld i mer än 160 länder, varav 11 inom EU.  Ungefär vart sjunde svenskt barn har någon gång blivit slagen av en vuxen hemma, trots att vi i Sverige sedan 1979 har en lag som totalförbjuder alla former av våld och kränkande behandling mot barn. Det kan vi inte acceptera!

För att uppmärksamma de barn som far illa bär vi (och många andra) vitt idag. Alla barn, i hela världen, har rätt till en trygg uppväxt utan våld!

Säg Vad Du Tycker

*